You are here:      Αρχική Περιβάλλον Δημοτικό δάσος Σκλήθρου
Δημοτικό δάσος Σκλήθρου
 Είναι δημοτική δασική έκταση του Δήμου Μελιβοίας και συγκεκριμένα ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκλήθρου σύμφωνα με την απόφαση υπ αριθμ. 121547/θ 151/26-10-1932 του Υπουργείου Γεωργίας.
  Το δασόκτημα βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα του Ν. Λάρισας και εξαπλώνεται στις Α-ΒΑ κλιτύες του βουνού Μαυροβούνι και σε υπερθαλάσσιο ύψος από 0 έως 855μ.
Βρίσκεται σε οδική απόσταση 38 χλμ περίπου από την Αγιά Το Δάσος του Δ.Δ. Σκλήθρου ορίζεται:
Ανατολικά με το Αιγαίο Πέλαγος
Δυτικά με το δημόσιο Δάσος Ελάφου
Βόρεια με το δημόσιο Δάσος Πολυδενδρίου
Νότια με το μοναστηριακό δάσος της Ιεράς Μονής Φλαμπουρίου
Η συνολική έκταση του Δάσους είναι 3538Ηα από τα οποία 2149Ηα είναι δασοσκεπής, 495Ηα μερικώς δασοσκεπής, 394Ηα Καλλιεργούμενες εκτάσεις και 500Ηα γυμνές-άγονες εκτάσεις. 
Το Δασόκτημα ανήκει εξολοκλήρου εντός του δικτύου προστατευομένων περιοχών NATURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 92/43/Ε.Ο.Κ.

Φυσικό περιβάλλον
Ορεογραφική διαμόρφωση
  Το δασόκτημα Σκλήθρου περικλείεται από δύο μεγάλα ρέματα, το ρέμα Ρακοπόταμου και το Διχαλόρεμα, με πολλά μικρότερα τα οποία καταλήγουν στο Αιγαίο πέλαγος. Το μέγιστο υψόμετρο φθάνει τα 855 μέτρα και το ελάχιστο ξεκινάει από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μορφολογία του εδάφους ποικίλει με κλίσεις που φθάνουν μέχρι και 75% και απαντώνται όλες οι εκθέσεις.

Γεωλογικές – Εδαφικές συνθήκες
 
Η γενικότερη περιοχή του μελετούμενου δάσους διακρίνεται σύμφωνα με τον Γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ σε δύο επιμέρους περιοχές από άποψη σύστασης βασικών πετρωμάτων: 
στην περιοχή που περικλείεται από την οριογραμμή «Ρέμα Αγίου Νικολάου-Συνοικισμός Σκλήθρου-Ράχη Ντίνα –Κόκκα Σαμαρά-Φιλίππου Αλώνι-Ρέμα Ρακοπόταμος» δηλ την Βόρεια περιοχή, της οποίας τα βασικά πετρώματα συνίστανται από σχιστόλιθους και γνευσιοσχιστόλιθους με ενστρώσεις μαρμάρων και σιπολινών και
στη Νότια περιοχή που περικλείεται από την οριογραμμή «Ρέμα Αγ Νικολάου-Συνοικισμός Σκλήθρου-Ράχη Ντίνα-Λιάκου Τρύπα-Ρέμα Διχαλόρεμα» της οποίας τα βασικά πετρώματα συνίστανται από μάρμαρα με ενστρώσεις σχιστολίθων και με βωξιτικά κοιτάσματα μικρών διαστάσεων
Το έδαφος προϊόν αποσάθρωσης των παραπάνω κύριων πετρωμάτων είναι αργιλοαμμώδους μέχρι αμμώδους σύστασης σχεδόν λεπτόκοκκου υφής και ποικίλου βαθμού γονιμότητας ανάλογα με την κλίση, την βαθύτητα και την έκθεσή του.

Χλωρίδα – Πανίδα περιοχής
  Η δασική βλάστηση του δασοκτήματος σαν αποτέλεσμα των κλιματοεδαφικών παραγόντων που επικρατούν στην περιοχή εξάπλωσής του καθώς επίσης και των πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων μπορεί να υπαχθεί στις παρακάτω φυτογεωγραφικές διαπλάσεις:
Στη διάπλαση των Αειφύλλων-Πλατυφύλλων με αντιπροσωπευτικά είδη φιλίκι, κουμαριά, πουρνάρι, ρείκι, Αριά
Στη διάπλαση των φυλλοβολούντων κατά το χειμώνα πλατυφύλλων με αντιπροσωπευτικά είδη δρύς, οξυά, καστανιά
στη διάπλαση των παραποτάμιων ειδών με αντιπροσωπευτικό είδος την πλάτανο την Ανατολική
στη χορτολιβαδική διάπλαση με αντιπροσωπευτικά είδη τα αγροστώδη, σύνθετα και ψυχανθή.
Τα κυριότερα είδη ζώων της περιοχής είναι λαγός, πέρδικα, αλεπού, αγριόχοιροι, ζαρκάδι και πολλά είδη πουλιών. Η περιοχή είναι σημαντική για την ορνιθοπανίδα μιας και φιλοξενεί είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η αετογερακίνα και το χρυσογέρακο.

Διαχείριση του δάσους
  Συνολικά έχουν συνταχθεί δώδεκα (12) Μελέτες Διαχείρισης του Δάσους Σκλήθρου έως σήμερα.
Η συνολική έκταση του Δάσους Σκλήθρου διαιρείται σε 14 τμήματα και 48 συστάδες, η καθεμιά από τις οποίες ανήκουν σε μια από τις παρακάτω πέντε διαχειριστικές κλάσεις:
Διαχειριστική κλάση Αειφύλλων πλατυφύλλων
Διαχειριστική κλάση Πρεμνοφυούς Δρυός
Διαχειριστική κλάση Δρυός σε αναγωγή
Διαχειριστική κλάση Οξυάς σε αναγωγή
Διαχειριστική κλάση αγρολιβαδικής περιοχής