You are here:      Αρχική Δημος Αγιας Ανακοινώσεις Δήμου Αγιάς Πίνακας αποφάσεων 11ης /20-7-2011 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Πίνακας αποφάσεων 11ης /20-7-2011 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αγιά, 21/7/201
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2494350315 - 50313

Πίνακας αποφάσεων 11ης /20-7-2011 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασηςΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

178.

     Αποφασίσθηκε η ενίσχυση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Κ.Α. 06.00.1214.02 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής» με ποσό 200.000,00€ και του Κ.Α. με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής» με ποσό 20.000,00€.

     Μεταφέρθηκαν τα ανωτέρω ποσά στο Αποθεματικό και στη συνέχεια σε αντίστοιχους ΚΑ των εξόδων του προϋπολογισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες των κατασκηνώσεων «Αγίας Παρασκευής» Λάρισας του Δήμου Αγιάς

179.

     Αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού από το Δήμο Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α),τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1ε του Ν.3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, η χρονική διάρκεια των οποίων που δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

     Ο μέγιστος αριθμός με τις αντίστοιχες  ειδικότητες που αποφασίσθηκε να προσληφθούν είναι: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1, ΕΠΙΜΕΛΗΤΈΣ 2,  ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 2, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2, ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ 10, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1, ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1, ΓΙΑΤΡΟΙ 1, ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α 1,ΜΑΓΕΙΡΟΙ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1, ΕΡΓΑΤΕΣ 3, ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 6, ΦΥΛΑΚΑΣ 1, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 1.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Απευθείας ανάθεσης προμήθειας «καυσίμων και λιπαντικών»

180.

Αποφασίσθηκε:

Α) η ματαίωση του από 12/7/2011 διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών διότι αυτός απέβη άγονος, αφού δεν προσήλθε κανένας προμηθευτής.

Β) η απευθείας ανάθεση της προμήθειας «καυσίμων και λιπαντικών» διότι ο σχετικός διαγωνισμός που προηγήθηκε απέβη άγονος στους παρακάτω προμηθευτές:

     Στον Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου, την προμήθεια των καυσίμων που προϋπολογίσθηκαν για τις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας.

     Στον Σελήνη Νικόλαο του Κων/νου, την προμήθεια των καυσίμων που προϋπολογίσθηκαν για τη Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας

     Στο Δουβώρη Βασίλειο του Δημητρίου, την προμήθεια των καυσίμων που προϋπολογίσθηκαν για τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών

     Στον Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου, την προμήθεια των προϋπολογισθέντων λιπαντικών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

181.

Αποφασίσθηκε:

     η υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» με Κωδικό Προτεραιότητας 56 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» για την κατηγορία πράξεων «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» με τίτλο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις & Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

     η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις & Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

     ο ορισμός εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης με τον αναπληρωτή του, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής.

     η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.


ΟΜΟΦΩΝΑ

(Προηγήθηκε η αποχώρηση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας)

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»

182.

Αποφασίσθηκε:

     η υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» με Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 54 «ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» για την κατηγορία πράξεων «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα» με τίτλο: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»

     η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»

     ο ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής. με τον αναπληρωτή του

     η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς για την υπογραφή της σύμβασης.


ΟΜΟΦΩΝΑ

(είχε προηγηθεί η αποχώρηση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας)

Αποδοχή και εξόφληση οφειλών από δεδουλευμένες αποδοχές και δαπάνες των καταργηθέντων αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων

183.

     Αποφασίσθηκε η εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους (προμηθευτές, πιστωτές, κλπ) όπως αυτές προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια, κλπ) και η εξόφληση των δεδουλευμένων και των εργοδοτικών εισφορών του μεταφερόμενου προσωπικού της καταργηθείσας επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

(είχε προηγηθεί η αποχώρηση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας)

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Σουλιώτης