Καλώς ήλθατε στο Σύστημα καταχώρησης Αιτημάτων

Χρησιμοποιώντας το Σύστημα Καταχώρησης Αιτήματος μπορείτε να υποβάλλεται στον Δήμο μας,
οποιοδήποτε αίτημα σας σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημου μας και να παρακολουθήσετε
την εξέλιξη του αιτηματός σας από τους αρμόδιους υπαλλήλους έως του απαντηθεί.
Υποβολή Αιτήματος Παρακολούθηση Αιτήματος