Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Απογραφές

Απογραφές από το 1889 έως σήμερα

Παρότι το χωριό φέρεται να ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1424 και 1454/1455, αφού τότε διενεργήθηκαν δύο απογραφές πληθυσμού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό το ζυγό της οποίας βρίσκονταν τότε η Θεσσαλία και στην πρώτη ο οικισμός δεν αναφέρεται, αλλά στη δεύτερη υπάρχει, λίγα είναι γνωστά για την πληθυσμιακή εξέλιξή του.

Στην πρώτη απογραφή που αναφέρεται επίσημα, φέρεται να κατοικείται από, μόλις, 29 νοικοκυριά. Δείτε σχετικά.

Στη νεοελληνική ιστορία, μετά την απελευθέρωση, μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη του πληθυσμού στον παρακάτω πίνακα, που μπορείτε να αποκτήσετε σε μορφή PDF.

(Το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά την: 09-04-2024 και ώρα 21:30)