Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Αθάνατον - Μελίβοια

Αθάνατον – Μελίβοια

Αθάνατον

Ο οικισμός με το Φ.Ε.Κ. 126Α της 02ας Απριλίου 1883 προσαρτήθηκε στο Δήμο Δωτίου. Την 31η Αυγούστου 1912, με το Φ.Ε.Κ. 262Α, ο οικισμός αποσπάται από το Δήμο Δωτίου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αθανάτου. Την 20η Οκτωβρίου 1920, ο οικισμός μετονομάζεται σε Μελίβοια, με το Φ.Ε.Κ. 66Β.

Μελίβοια

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Αθάνατον, με το Φ.Ε.Κ. 66Β, της 20ης Οκτωβρίου 1920. Την 04η Δεκεμβρίου 1997, ο οικισμός αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτήθηκε στο Δήμο Μελιβοίας, με το Φ.Ε.Κ. 244Α. Την 07η Ιουνίου 2010, ο οικισμός αποσπάσθηκε από το Δήμο Μελιβοίας και προσαρτήθηκε στο Δήμο Αγιάς, με το Φ.Ε.Κ. 87Α.

__________________________________________________

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Διοικητικές μεταβολές Οικισμών

(Το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά την: 09-04-2024 και ώρα 21:30)