Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Κουτσουπιά

Κουτσουπιά

Ο οικισμός αναγνωρίστηκε την 05 Απριλίου 1981 και προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Μελιβοίας. Με το Φ.Ε.Κ, 244Α της 04 Δεκεμβρίου 1997, αποσπάσθηκε από την Κοινότητα Μελιβοίας και προσαρτήθηκε στο Δήμο Μελιβοίας. Την 07 Ιουνίου 2010 με το Φ.Ε.Κ. 87Α αποσπάσθηκε από το Δήμο Μελιβοίας και προσαρτήθηκε στο Δήμο Αγιάς.

______________________________________________________________________

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Διοικητικές μεταβολές Οικισμών

(Το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά την: 09-04-2024 και ώρα 21:30)