Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Κόκκινο Νερό

Κόκκινο Νερό

Κόκκινο Νερό

Ο οικισμός προσαρτήθηκε στο Δήμο Ευρυμενών την 17η Ιουνίου 1897 με το Φ.Ε.Κ. 59Β. Με το Φ.Ε.Κ, 262Α της 31ης Αυγούστου 1912, αποσπάσθηκε από το Δήμο Ευρυμενών και προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Τσαγεζίου. Την 18η Δεκεμβρίου 1920 ο οικισμός καταργήθηκε.

Κόκκινο Νερό (Καρίτσας)

Την 16η Μαΐου 1928 αναγνωρίζεται ο οικισμός και προσαρτάται στην Κοινότητα Καρύτσης. Την 5η Απριλίου 1981, προσαρτάται στον οικισμό ο καταργούμενος οικισμός Κόκκινο Νερό Μελιβοίας. Την 4η Δεκεμβρίου 1997, με το Φ.Ε.Κ. 244Α ο οικισμός αποσπάται από την Κοινότητα Καρίτσης και προσαρτάται στο Δήμο Ευρυμενών. Με το Φ.Ε.Κ. 87Α της 07ης Ιουνίου 2010, ο οικισμός αποσπάται από το Δήμο Ευρυμενών και προσαρτάται στο Δήμο Αγιάς.

Κόκκινο Νερό (Μελιβοίας)

Την 14η Μαρτίου 1971 αναγνωρίζεται ο οικισμός και προσαρτάται στην Κοινότητα Μελιβοίας. Την 5η Απριλίου 1981, ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στην Κοινότητα Καρίτσης. Την 18η Μαρτίου 2001, ο νέος οικισμός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μελιβοίας, του Δήμου Μελιβοίας. Με το Φ.Ε.Κ. 87Α της 07ης Ιουνίου 2010, ο οικισμός αποσπάται από το Δήμο Μελιβοίας και προσαρτάται στο Δήμο Αγιάς.

______________________________________________________________________

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Διοικητικές μεταβολές Οικισμών

(Το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά την: 09-04-2024 και ώρα 21:30)