Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Μέλια

Μέλια

Ο οικισμός αναγνωρίστηκε την 09η Μαΐου 2011 και προσαρτήθηκε στο Δήμο Αγιάς.

______________________________________________________________________

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Διοικητικές μεταβολές Οικισμών

(Το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά την: 09-04-2024 και ώρα 21:30)