Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Μέσα από τα βιβλία...

Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια. Συλλογικό.

Μια ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση, διαρθρωμένη σε τέσσερα μέρη, γραμμένα από τους πλέον αρμόδιους και ειδικούς, με πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, που εντυπωσιάζει τον αναγνώστη. Αναλυτικότερα, το βιβλίο περιέχει τα ακόλουθα:
    1 . “Το μυστήριο της αρχαίας Μελιβοίας”, Αθανάσιος Τζαφάλιας. Οι περιγραφές και οι αναφορές της αρχαίας Μελιβοίας στις αρχαίες γραπτές πηγές και τη νομισματοκοπία, η λεπτομερής περιγραφή της ανασκαφής στη θέση πάνω από το λιμάνι του Αγιοκάμπου, που οι ντόπιοι ονομάζουν Σκιαθά (ερείπια κτιρίων, ευρήματα, λιμάνια κ.λπ.), και το πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα του έμπειρου αρχαιολόγου.
    2 . “Η αρχαία πόλη στη θέση “Κάστρο” στο Κάτω Πολυδέντρι Σκήτης, της επαρχίας Αγιάς, στο Νομό Λάρισας”, Μπάμπης Γ. Ιντζεσίλογλου. Μια σύντομη αναφορά στις θέσεις των Αθ. Τζαφάλια και Bruno Helly για τη θέση της αρχαίας Μελιβοίας  αναφορά στους γνωστούς τύπους νομισμάτων της πόλης και αναφορά στην πόλη των Ευρεαίων. Από δω και πέρα ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας ανασκαφικά ευρήματα της περιοχής (κορμός ανδρικού αγάλματος, κεραμίδι με το χάραγμα “ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΛΙΒΟΙΕΩΝ” κ.λπ.) και πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, επιχειρεί να τοποθετήσει εδώ την αρχαία Μελίβοια.
    3 . “Ευρήματα Παλαιοχριστιανικής περιόδου στη Βελίκα. Συμβολή στην έρευνα για την Μελίβοια των πρώτων βυζαντινών χρόνων”, Σταυρούλα Σδρόλια. Γίνεται εκτενής περιγραφή της ανασκαφής στη Βελίκα στο χώρο που έγινε γνωστός ως “οικόπεδο Καλαγιά” και των ευρημάτων στο συγκεκριμένο χώρο. Γίνεται, επίσης, αναφορά και αξιολόγηση των πρώτων ευρημάτων της πρώτης φάσης της ανασκαφής στο Κάστρο της Βελίκας, εδώ που σήμερα συνεχίζονται οι ανασκαφές και οι αναστηλωτικές εργασίες. Εκτίθενται δε, και πολύ χρήσιμες ερμηνείες και συμπεράσματα, που πηγάζουν από τα παραπάνω.
    4 . “Η πορεία των Αργοναυτών στην παραλία του Αγιοκάμπου”, Bruno Helly. Με παράθεση φωτογραφικού υλικού πλάι στους στους στίχους από τα “Αργοναυτικά” του Απολλώνιου του του Ρόδιου. Ταυτίζονται αναφορές του Απολλώνιου του Ρόδιου σε αρχαίες πόλεις με σημερινές υπαρκτές τοποθεσίες.
Αναμφίβολα σημαντικό και σπουδαίο έργο, που συγκέντρωσε όλα όσα ήταν γνωστά στο χρόνο της συγγραφής του, το 2010.

Μπορεί κάποιος να δαβάσει ψηφιακό αντίγραφο του βιβλίου, αλλά και να το αποκτήσει σε ηλεκτρονικά και φυσικά βιβλιοπωλεία.